Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.66

Verš

yad yasya vāniṣiddhaṁ syād
yena yatra yato nṛpa
sa teneheta kāryāṇi
naro nānyair anāpadi

Synonyma

yat — cokoliv; yasya — člověka; — nebo; aniṣiddham — nezakázané; syāt — je to tak; yena — jakými prostředky; yatra — na místě a v době; yataḥ — odkud; nṛpa — ó králi; saḥ — tato osoba; tena — tímto způsobem; īheta — má provádět; kāryāṇi — předepsané činnosti; naraḥ — člověk; na — ne; anyaiḥ — jinými způsoby; anāpadi — nehrozí-li nebezpečí.

Překlad

Za normálních podmínek, když nehrozí nebezpečí, má člověk provádět činnosti předepsané jeho stavu s věcmi, snahou, způsobem a na místě, které pro něho nejsou zakázané, a nijak jinak, ó králi Yudhiṣṭhire.

Význam

Tento pokyn je dán lidem ve všech stavech. Společnost tvoří v zásadě brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové, śūdrové, brahmacārīni, vānaprasthové, sannyāsīni a gṛhasthové. Všichni musí jednat podle svého postavení a snažit se potěšit Nejvyšší Osobnost Božství. Pak bude jejich život úspěšný. Tento pokyn zazněl v Naimiṣāraṇyi:

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam

“Ó nejlepší z dvojzrozených! Závěr zní, že nejvyšší dokonalostí, které lze dosáhnout plněním svých předepsaných povinností (dharmy) podle dané společenské třídy a životního stavu, je potěšit Pána Hariho.” (Bhāg. 1.2.13) Člověk má jednat ve shodě se svými povinnostmi, jen aby potěšil Nejvyšší Osobnost Božství. Pak budou všichni šťastní.