Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.4

Verš

nārāyaṇa-parā viprā
dharmaṁ guhyaṁ paraṁ viduḥ
karuṇāḥ sādhavaḥ śāntās
tvad-vidhā na tathāpare

Synonyma

nārāyaṇa-parāḥ — ti, kdo jsou trvale oddáni Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi; viprāḥ — nejlepší z brāhmaṇů; dharmam — náboženskou zásadu; guhyam — nejdůvěrnější; param — nejvyšší; viduḥ — znají; karuṇāḥ — takové osoby jsou nesmírně milostivé (neboť jsou to oddaní); sādhavaḥ — jejichž chování je neobyčejně vznešené; śāntāḥ — klidní; tvat-vidhāḥ — jako jsi ty; na — ne; tathā — tak; apare — jiní (stoupenci jiných metod, než je oddaná služba).

Překlad

V klidu a milosti tě nikdo nepředčí a nikdo také neví lépe než ty, jak vykonávat oddanou službu neboli jak se stát nejlepším z brāhmaṇů. Znáš tedy všechny zásady důvěrného náboženského života a nikdo jiný je nezná lépe než ty.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira věděl, že Nārada Muni je nejvyšší duchovní mistr lidstva, který dokáže učit cestě duchovního osvobození vedoucí k poznání Nejvyšší Osobnosti Božství. Právě kvůli tomu sestavil svou Bhakti-sūtru a předložil pokyny v Nārada-pañcarātře. Aby se člověk poučil o náboženských zásadách a dokonalosti života, musí přijmout pokyny z učednické posloupnosti Nārady Muniho. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je přímo součástí posloupnosti nazývané Brahma-sampradāya. Nārada Muni obdržel pokyny od Pána Brahmy a poté je předal Vyāsadevovi. Ten učil svého syna Śukadeva Gosvāmīho, který přednesl Śrīmad-Bhāgavatam. Učení hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je založené na Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gītě. Jelikož Śrīmad-Bhāgavatam přednesl Śukadeva Gosvāmī a Bhagavad-gītu Kṛṣṇa, není mezi nimi rozdíl. Pokud striktně zachováváme princip učednické posloupnosti, je jisté, že jsme na správné cestě duchovního osvobození, věčné oddané služby.