Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.5

Verš

śrī-nārada uvāca
natvā bhagavate ’jāya
lokānāṁ dharma-setave
vakṣye sanātanaṁ dharmaṁ
nārāyaṇa-mukhāc chrutam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni řekl; natvā — skládající poklony; bhagavate — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; ajāya — který existuje věčně, nikdy se nenarodil; lokānām — po celém vesmíru; dharma-setave — jenž chrání náboženské zásady; vakṣye — vyložím; sanātanam — věčnou; dharmam — povinnost; nārāyaṇa-mukhāt — z Nārāyaṇových úst; śrutam — jak jsem vyslechl.

Překlad

Śrī Nārada Muni řekl: Poté, co nejprve složím poklony Pánu Kṛṣṇovi, ochránci náboženských zásad všech živých bytostí, popíši tyto zásady věčného náboženského systému, které jsem vyslechl, když vzešly z Nārāyaṇových úst.

Význam

Slovo aja poukazuje na Kṛṣṇu, jenž v Bhagavad-gītě (4.6) vysvětluje: ajo 'pi sann avyayātmā — “Existuji věčně, a nikdy se tedy nerodím. Mé bytí je neměnné.”