Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.14-15

Verš

dṛṣṭvā mahādbhutaṁ rājā
rājasūye mahā-kratau
vāsudeve bhagavati
sāyujyaṁ cedibhū-bhujaḥ
tatrāsīnaṁ sura-ṛṣiṁ
rājā pāṇḍu-sutaḥ kratau
papraccha vismita-manā
munīnāṁ śṛṇvatām idam

Synonyma

dṛṣṭvā — poté, co viděl; mahā-adbhutam — nanejvýš úžasné; rājā — král; rājasūye — zvané Rājasūya; mahā-kratau — na velké oběti; vāsudeve — s Vāsudevem; bhagavati — Osobností Božství; sāyujyam — splynutí; cedibhū-bhujaḥ — Śiśupāly, krále Cedi; tatra — tam; āsīnam — sedícího; sura-ṛṣim — Nārady Muniho; rājā — král; pāṇḍu-sutaḥ — Yudhiṣṭhira, syn Pāṇḍua; kratau — na oběti; papraccha — zeptal se; vismita-manāḥ — ohromený; munīnām — v přítomnosti mudrců; śṛṇvatām — poslouchajících; idam — toto.

Překlad

Ó králi! Mahārāja Yudhiṣṭhira, syn Mahārāje Pāṇḍua, na oběti Rājasūya na vlastní oči viděl, jak Śiśupāla splynul s tělem Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy. Ohromeně se proto otázal Nārady Muniho, který tam seděl, jaký to mělo důvod. Jeho dotaz slyšeli i všichni přítomní mudrci.