Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.23

Verš

yasyoru-śṛṅge jagatīṁ sva-nāvaṁ
manur yathābadhya tatāra durgam
sa eva nas tvāṣṭra-bhayād durantāt
trātāśritān vāricaro ’pi nūnam

Synonyma

yasya — Jehož; uru — velice silný a vysoký; śṛṅge — na roh; jagatīm — v podobě světa; sva-nāvam — svou loď; manuḥ — Manu, král Satyavrata; yathā — stejně jako; ābadhya — když přivázal; tatāra — překonal; durgam — velice obtížné překonat (povodeň); saḥ — On (Nejvyšší Osobnost Božství); eva — jistě; naḥ — nás; tvāṣṭra-bhayāt — před strachem ze syna Tvaṣṭy; durantāt — nekonečným; trātā — ten, kdo osvobodí; āśritān — ty, kdo jsou závislí (jako jsme my); vāri-caraḥ api — i když přijal podobu ryby; nūnam — vskutku.

Překlad

Manu jménem král Satyavrata se kdysi zachránil tak, že přivázal celý svět coby malou loď k rohu Matsyi avatāra, inkarnace ryby. Milostí Matsyi avatāra se Manu zachránil před velkým nebezpečím potopy. Kéž nás tatáž inkarnace ryby ochrání před velkým, hrůzostrašným nebezpečím, jež vyvolává syn Tvaṣṭy.