Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.4-5

Verš

tad-upasparśanād eva
vinirdhūta-malāśayāḥ
dharme pāramahaṁsye ca
protpanna-matayo ’py uta
tepire tapa evograṁ
pitrādeśena yantritāḥ
prajā-vivṛddhaye yattān
devarṣis tān dadarśa ha

Synonyma

tat — toho svatého místa; upasparśanāt — koupáním se nebo dotýkáním se této vody; eva — pouze; vinirdhūta — zcela smyté; mala-āśayāḥ — jejichž nečisté touhy; dharme — k činnostem; pāramahaṁsye — vykonávaným nejvyšší třídou sannyāsīnů; ca — také; protpanna — silně tíhnoucí; matayaḥ — jejichž mysli; api uta — ačkoliv; tepire — podstupovali; tapaḥ — askezi; eva — jistě; ugram — tvrdou; pitṛ-ādeśena — na pokyn svého otce; yantritāḥ — zaměstnaní; prajā-vivṛddhaye — ke zvýšení počtu obyvatelstva; yattān — připravení; devarṣiḥ — velký mudrc Nārada; tān — je; dadarśa — navštívil; ha — vskutku.

Překlad

Na tom svatém místě se Haryaśvové pravidelně dotýkali vody jezera a koupali se v ní. Postupně se značně očistili a začali tíhnout k činnostem paramahaṁsů. Jelikož jim však otec nařídil zvýšit počet obyvatelstva, podrobovali se tvrdé askezi, aby splnili jeho touhu. Tyto chlapce, podstupující takovou vznešenou askezi za účelem zvýšení počtu obyvatel, uviděl jednoho dne velký mudrc Nārada a přišel za nimi.