Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.29

Verš

jihvā na vakti bhagavad-guṇa-nāmadheyaṁ
cetaś ca na smarati tac-caraṇāravindam
kṛṣṇāya no namati yac-chira ekadāpi
tān ānayadhvam asato ’kṛta-viṣṇu-kṛtyān

Synonyma

jihvā — jazyk; na — ne; vakti — opěvuje; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; guṇa — transcendentální vlastnosti; nāma — a svaté jméno; dheyam — propůjčující; cetaḥ — srdce; ca — také; na — ne; smarati — vzpomíná; tat — Jeho; caraṇa-aravindam — lotosové nohy; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi prostřednictvím Jeho Božstva v chrámu; no — ne; namati — klaní se; yat — jejichž; śiraḥ — hlava; ekadā api — alespoň jednou; tān — je; ānayadhvam — voďte ke mně; asataḥ — neoddané; akṛta — nevykonávající; viṣṇu-kṛtyān — povinnosti, které mají vůči Pánu Viṣṇuovi.

Překlad

Moji milí služebníci, voďte ke mně prosím jen ty hříšníky, kteří svůj jazyk nepoužívají k opěvování svatého jména a vlastností Kṛṣṇy, jejichž srdce ani jednou nevzpomene na Kṛṣṇovy lotosové nohy a jejichž hlava se před Pánem Kṛṣṇou ani jednou nepokloní. Posílejte mi ty, kdo nevykonávají své povinnosti vůči Viṣṇuovi, což jsou jediné povinnosti lidského života. Prosím, voďte mi všechny takové hlupáky a darebáky.

Význam

Slovo viṣṇu-kṛtyān je velice důležité, neboť smyslem lidského života je potěšit Pána Viṣṇua. K tomu je také určena varṇāśrama-dharma. Viṣṇu Purāṇa (3.8.9) uvádí:

varṇāśramācāravatā
puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur ārādhyate panthā
nānyat tat-toṣa-kāraṇam

Lidská společnost má striktně dodržovat systém varṇāśrama-dharmy, který ji dělí na čtyři společenské třídy (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra) a čtyři duchovní stavy (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa). Varṇāśrama-dharma snadno přivede člověka blíže k Pánu Viṣṇuovi, který je jediným skutečným cílem lidské společnosti. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum — lidé však bohužel nevědí, že v jejich vlastním zájmu je vrátit se domů, zpátky k Bohu, neboli vyhledat Pána Viṣṇua. Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ — místo toho jsou pouze zmateni. Každá lidská bytost má vykonávat povinnosti určené k dosažení Pána Viṣṇua. Yamarāja proto nabádá Yamadūty, aby mu vodili ty, kdo zapomněli na své povinnosti vůči Viṣṇuovi (akṛta-viṣṇu-kṛtyān). Trestu Yamarāje podléhá ten, kdo nezpívá svaté jméno Viṣṇua (Kṛṣṇy), neklaní se před Božstvem Viṣṇua a nevzpomíná na Viṣṇuovy lotosové nohy. Souhrnně řečeno, Yamarāja trestá všechny avaiṣṇavy — ty, kdo se o Pána Viṣṇua nezajímají.