Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.19.12

Verš

tasyā adhīśvaraḥ sākṣāt
tvam eva puruṣaḥ paraḥ
tvaṁ sarva-yajña ijyeyaṁ
kriyeyaṁ phala-bhug bhavān

Synonyma

tasyāḥ — její; adhīśvaraḥ — vládce; sākṣāt — přímo; tvam — Ty; eva — jistě; puruṣaḥ — osoba; paraḥ — nejvyšší; tvam — Ty; sarva-yajñaḥ — zosobnění oběti; ijyā — uctívání; iyam — tato (Lakṣmī); kriyā — činnosti; iyam — tento; phala-bhuk — poživatel plodů; bhavān — Ty.

Překlad

Můj Pane, jsi vládcem energie, a proto jsi Nejvyšší Osobou. Jsi zosobněná oběť (yajña). Lakṣmī, ztělesnění duchovních činností, je původní podobou uctívání, které je Ti nabízené, zatímco Ty jsi poživatel všech obětí.