Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.70

Verš

ekaḥ saṅkalpitaḥ putraḥ
sapta saptābhavan katham
yadi te viditaṁ putra
satyaṁ kathaya mā mṛṣā

Synonyma

ekaḥ — jeden; saṅkalpitaḥ — byl cílem modliteb; putraḥ — syn; sapta sapta — čtyřicet devět; abhavan — nastalo; katham — jak; yadi — jestliže; te — tobě; viditam — známé; putra — můj milý synu; satyam — pravdu; kathaya — pověz; — ne (říkej); mṛṣā — lži.

Překlad

Modlila jsem se pouze o jednoho syna, ale nyní vidím, že jich je čtyřicet devět. Jak se to stalo? Můj milý synu Indro, prosím, řekni mi pravdu, jestli ji znáš. Nesnaž se lhát.