Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.45

Verš

atha bhagavan vayam adhunā
tvad-avaloka-parimṛṣṭāśaya-malāḥ
sura-ṛṣiṇā yat kathitaṁ
tāvakena katham anyathā bhavati

Synonyma

atha — proto; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; vayam — my; adhunā — v tuto chvíli; tvat-avaloka — pohledem na Tebe; parimṛṣṭa — vymazané; āśaya-malāḥ — nečisté touhy v srdci; sura-ṛṣiṇā — velkým mudrcem mezi polobohy (Nāradou); yat — co; kathitam — řečeno; tāvakena — který je Tvým oddaným; katham — jak; anyathā — jinak; bhavati — může to být.

Překlad

Pohled na Tebe, můj drahý Pane, nyní proto vymazal veškeré znečištění hříšnými činnostmi a jejich výsledky v podobě hmotné připoutanosti a chtivých tužeb, které neustále plnily mou mysl a nitro mého srdce. To, co předpověděl velký mudrc Nārada Muni, se nemůže nesplnit — jinými slovy, Tvou audienci jsem získal jako výsledek jednání podle pokynů Nārady Muniho.

Význam

Tak vypadá dokonalá cesta. Je třeba se nechat poučit od autorit, jako je Nārada, Vyāsa a Asita, a řídit se jejich zásadami. Pak budeme moci vidět Nejvyšší Osobnost Božství dokonce těmato očima. Pouze se na to musíme připravit. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ. Svýma otupělýma očima a ostatními smysly nemůžeme Nejvyšší Osobnost Božství vnímat, ale zaměstnáme-li své smysly ve službě Pánu podle pokynů autorit, budeme Ho moci spatřit. Jakmile člověk spatří Nejvyšší Osobnost Božství, přemůže to všechny hříšné reakce v hloubi jeho srdce.