Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.2

Verš

śrī-nārada uvāca
jīvātman paśya bhadraṁ te
mātaraṁ pitaraṁ ca te
suhṛdo bāndhavās taptāḥ
śucā tvat-kṛtayā bhṛśam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni pravil; jīva-ātman — ó živá bytosti; paśya — jen pohleď; bhadram — štěstí; te — tobě; mātaram — matka; pitaram — otec; ca — a; te — tvoji; suhṛdaḥ — přátelé; bāndhavāḥ — příbuzní; taptāḥ — zarmoucení; śucā — žalem; tvat-kṛtayā — kvůli tobě; bhṛśam — velice.

Překlad

Śrī Nārada Muni pravil: Ó živá bytosti, nechť ti přeje štěstí. Jen pohleď na svého otce a matku. Všichni tvoji přátelé a příbuzní jsou zkroušeni zármutkem nad tvou smrtí.