Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.1

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
atha deva-ṛṣī rājan
samparetaṁ nṛpātmajam
darśayitveti hovāca
jñātīnām anuśocatām

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — takto; deva-ṛṣiḥ — velký mudrc Nārada; rājan — ó králi; samparetam — mrtvého; nṛpa-ātmajam — syna krále; darśayitvā — projevil; iti — takto; ha — vskutku; uvāca — vysvětlil; jñātīnām — všem příbuzným; anuśocatām — kteří naříkali.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi Parīkṣite, velký mudrc Nārada svou mystickou silou přivedl mrtvého syna k životu před zraky všech naříkajících příbuzných a pak promluvil následovně.