Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.3

Verš

kalevaraṁ svam āviśya
śeṣam āyuḥ suhṛd-vṛtaḥ
bhuṅkṣva bhogān pitṛ-prattān
adhitiṣṭha nṛpāsanam

Synonyma

kalevaram — tělo; svam — vlastní; āviśya — vstupující do; śeṣam — zbytek; āyuḥ — délka života; suhṛt-vṛtaḥ — obklopený svými přáteli a příbuznými; bhuṅkṣva — užívej; bhogān — všechno bohatství skýtající požitek; pitṛ — tvým otcem; prattān — udělené; adhitiṣṭha — přijmi; nṛpa-āsanam — královský trůn.

Překlad

Jelikož jsi zemřel předčasně, zůstává ti ještě zbytek předurčené délky života. Můžeš proto znovu vstoupit do svého těla a užívat si po tuto dobu v kruhu svých přátel a příbuzných. Přijmi královský trůn a všechno bohatství, které ti tvůj otec dává.