Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.4

Verš

jīva uvāca
kasmiñ janmany amī mahyaṁ
pitaro mātaro ’bhavan
karmabhir bhrāmyamāṇasya
deva-tiryaṅ-nṛ-yoniṣu

Synonyma

jīvaḥ uvāca — živá bytost řekla; kasmin — ve kterém; janmani — zrození; amī — všichni tito; mahyam — mně; pitaraḥ — otcové; mātaraḥ — matky; abhavan — byli; karmabhiḥ — podle výsledků plodonosného jednání; bhrāmyamāṇasya — který putuji; deva-tiryak — polobohů a nižších zvířat; nṛ — a lidských druhů; yoniṣu — lůny.

Překlad

Působením mystické síly Nārady Muniho živá bytost na krátký čas znovu vstoupila do svého mrtvého těla a odpověděla na Nāradovu žádost. Pravila: Já, živá bytost, se podle výsledků svých plodonosných činností převtěluji z jednoho těla do druhého; někdy putuji do těl polobohů, jindy do těl nižších zvířat, někdy mezi rostliny a jindy do lidských druhů. Ve kterém životě mi tedy byli tito dva lidé matkou a otcem? Nikdo ve skutečnosti není mou matkou a mým otcem. Jak mohu tyto dva přijmout za své rodiče?

Význam

Zde je vysvětleno, že živá bytost vstupuje do hmotného těla, které je jako stroj tvořený pěti hrubými prvky hmotné přírody (zemí, vodou, ohněm, vzduchem a nebem) a třemi jemnými prvky (myslí, inteligencí a egem). Jak potvrzuje Bhagavad-gītā, existují dvě oddělené identity, zvané nižší a vyšší příroda, jež obě náleží Nejvyšší Osobnosti Božství. Živá bytost je v závislosti na výsledcích svých plodonosných činností nucena vstupovat do hmotných prvků v různých druzích těl.

Tentokrát byla živá bytost považována za syna Mahārāje Citraketua a královny Kṛtadyuti, neboť podle zákonů přírody vstoupila do těla, které král a královna vytvořili. Ve skutečnosti však nebyla jejich synem. Živá bytost je synem Nejvyšší Osobnosti Božství, a jelikož si chce užívat tohoto hmotného světa, Nejvyšší Pán jí dává příležitost vstupovat do různých těl. Ona sama nemá s hmotným tělem, které dostává od svého hmotného otce a matky, skutečný vztah. Je nedílnou částí Nejvyššího Pána, ale je jí dovoleno procházet různými těly. Tělo vytvořené takzvaným otcem a matkou ve skutečnosti nemá se svými takzvanými tvůrci nic společného. Živá bytost proto rozhodně popřela, že by Mahārāja Citraketu a jeho manželka byli jejím otcem a matkou.