Skip to main content

Synonyma

mahyam
Mě také — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.53-54
moje — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.22-23
mně — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.45, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.21-24
mě — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.17
mně. — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.16
mých — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.42
mne — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.42
Moji — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.2
pro mě — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.51
Můj — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.11
se mnou. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.44
ke mně — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.33
moji — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.64
Mně — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.20
Mne — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.68, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.25-26
Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.30
mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.5
pro mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.40-42, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.15
pro Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.11
se mnou — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.45
mým — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.35
mnĕ, Śukadevovi Gosvāmīmu — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.42
Moje — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.62
mahyām
kvůli světu — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.20
na zemský povrch — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.33