Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.29

Verš

te sva-prayāsaṁ vitathaṁ nirīkṣya
harāv abhaktā hata-yuddha-darpāḥ
palāyanāyāji-mukhe visṛjya
patiṁ manas te dadhur ātta-sārāḥ

Synonyma

te — oni (démoni); sva-prayāsam — jejich snahy; vitatham — bezvýsledné; nirīkṣya — když viděli; harau abhaktāḥ — asurové neboli ti, kdo nejsou oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství; hata — pokořena; yuddha-darpāḥ — jejich válečnická pýcha; palāyanāya — pro opuštění bojiště; āji-mukhe — na samotném počátku bitvy; visṛjya — nechali stranou; patim — svého velitele, Vṛtrāsuru; manaḥ — své mysli; te — oni všichni; dadhuḥ — dali; ātta-sārāḥ — kteří byli připraveni o kuráž.

Překlad

Když asurové, kteří nejsou nikdy oddanými Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, zjistili, že všechny jejich snahy jsou marné, ztratili svou válečnickou pýchu. Hned na počátku boje opustili svého vůdce a rozhodli se utéci, protože je nepřítel připravil o všechnu kuráž.