Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.28

Verš

sarve prayāsā abhavan vimoghāḥ
kṛtāḥ kṛtā deva-gaṇeṣu daityaiḥ
kṛṣṇānukūleṣu yathā mahatsu
kṣudraiḥ prayuktā ūṣatī rūkṣa-vācaḥ

Synonyma

sarve — všechny; prayāsāḥ — snahy; abhavan — byly; vimoghāḥ — marné; kṛtāḥ — vykonané; kṛtāḥ — znovu vykonané; deva-gaṇeṣu — polobohům; daityaiḥ — démony; kṛṣṇa-anukūleṣu — které neustále chránil Kṛṣṇa; yathā — jako; mahatsu — vaiṣṇavům; kṣudraiḥ — bezvýznamnými osobami; prayuktāḥ — použitá; ūṣatīḥ — nepříznivá; rūkṣa — hrubá; vācaḥ — slova.

Překlad

Když nějaké bezvýznamné osoby používají hrubá slova, aby rozhněvaně vznášeli proti světcům nepravdivá obvinění, velké osobnosti jejich jalová slova neznepokojují. Stejně tak byly bezvýsledné všechny snahy démonů proti polobohům, kteří byli v příznivém postavení, pod ochranou Kṛṣṇy.

Význam

Jedno bengálské rčení říká, že když sup prokleje krávu, aby zemřela, jeho kletba nic nezmůže. Stejně tak obvinění, která vznášejí démoni proti oddaným Kṛṣṇy, nepřinesou žádný výsledek. Polobozi jsou oddaní Pána Kṛṣṇy, a kletby démonů proto byly marné.