Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.27

Verš

tān akṣatān svastimato niśāmya
śastrāstra-pūgair atha vṛtra-nāthāḥ
drumair dṛṣadbhir vividhādri-śṛṅgair
avikṣatāṁs tatrasur indra-sainikān

Synonyma

tān — je (vojáky polobohů); akṣatān — nezraněné; svasti-mataḥ — vypadající velmi zdravě; niśāmya — když viděli; śastra-astra-pūgaiḥ — množstvím zbraní a manter; atha — potom; vṛtra-nāthāḥ — vojáci, které vedl Vṛtrāsura; drumaiḥ — stromy; dṛṣadbhiḥ — kameny; vividha — různými; adri — hor; śṛṅgaiḥ — vrcholky; avikṣatān — nezraněné; tatrasuḥ — začali se bát; indra-sainikān — vojáky krále Indry.

Překlad

Když vojáci démonů pod velením Vṛtrāsury viděli, že vojáci krále Indry jsou zcela v pořádku a že jejich přívaly zbraní — a dokonce ani stromů, kamenů a vrcholků hor — je vůbec nezranily, dostali velký strach.