Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.26

Verš

atha kṣīṇāstra-śastraughā
giri-śṛṅga-drumopalaiḥ
abhyavarṣan sura-balaṁ
cicchidus tāṁś ca pūrvavat

Synonyma

atha — poté; kṣīṇa — jelikož bylo omezené; astra — šípů vyslaných pomocí manter; śastra — a zbraní; oghāḥ — množství; giri — hor; śṛṅga — vrcholky; druma — stromy; upalaiḥ — a kameny; abhyavarṣan — zasypali; sura-balam — vojáky polobohů; cicchiduḥ — rozbili na kousky; tān — je; ca — a; pūrva-vat — jako předtím.

Překlad

Když démonům ubývalo zbraní a manter, začali na polobohy házet vrcholky hor, stromy a kameny, ale polobozi byli natolik mocní a zruční, že všechny tyto zbraně zlikvidovali tak, že je stejně jako předtím roztříštili ještě na nebi.