Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.25

Verš

na te śastrāstra-varṣaughā
hy āseduḥ sura-sainikān
chinnāḥ siddha-pathe devair
laghu-hastaiḥ sahasradhā

Synonyma

na — ne; te — ty; śastra-astra-varṣa-oghāḥ — záplavy šípů a dalších zbraní; hi — vskutku; āseduḥ — dosáhly; sura-sainikān — vojska polobohů; chinnāḥ — rozsekané; siddha-pathe — na nebi; devaiḥ — polobohy; laghu-hastaiḥ — s hbitýma rukama; sahasradhā — na tisíce kousků.

Překlad

Záplavy různých zbraní a šípů, vystřelených s cílem zabít vojáky polobohů, se k nim nedostaly, protože polobozi jednali rychle a ještě na nebi rozsekali tyto zbraně na tisíce kousků.