Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.9.18

Verš

bhṛśam amarṣa-roṣāveśa-rabhasa-vilasita-bhru-kuṭi-viṭapa-kuṭila-daṁṣṭrāruṇekṣaṇāṭopāti-bhayānaka-vadanā hantu-kāmevedaṁ mahāṭṭa-hāsam ati-saṁrambheṇa vimuñcantī tata utpatya pāpīyasāṁ duṣṭānāṁ tenaivāsinā vivṛkṇa-śīrṣṇāṁ galāt sravantam asṛg-āsavam atyuṣṇaṁ saha gaṇena nipīyāti-pāna-mada-vihvaloccaistarāṁ sva-pārṣadaiḥ saha jagau nanarta ca vijahāra ca śiraḥ-kanduka-līlayā.

Synonyma

bhṛśam — vysoce; amarṣa — v netolerování přestupků; roṣa — v hněvu; āveśa — jejího pohroužení; rabhasa-vilasita — násilně roztaženého; bhru-kuṭi — jejího obočí; viṭapa — části, větve; kuṭila — křivé; daṁṣṭra — zuby; aruṇa-īkṣaṇa — rudých očí; āṭopa — vzrušením; ati — velice; bhayānaka — hrůzostrašný; vadanā — obličej; hantu-kāmā — toužící zničit; iva — jako kdyby; idam — tento vesmír; mahā-aṭṭa-hāsam — hrozivý smích; ati — velký; saṁrambheṇa — z hněvu; vimuñcantī — vydávala; tataḥ — z onoho oltáře; utpatya — vystoupila; pāpīyasām — všech hříšných; duṣṭānām — velkých provinilců; tena eva asinā — toutéž mačetou; vivṛkṇa — oddělila; śīrṣṇām — jejichž hlavy; galāt — od krku; sravantam — vytékající; asṛk-āsavam — krev přirovnaná k omamnému nápoji; ati-uṣṇam — velmi horkou; saha — se; gaṇena — svými společnicemi; nipīya — pila; ati-pāna — z přemíry pití; mada — opojením; vihvalā — zmožená; uccaiḥ-tarām — hlasitě; sva-pārṣadaiḥ — svými společnicemi; saha — se; jagau — zpívaly; nanarta — tancovaly; ca — také; vijahāra — hrály si; ca — také; śiraḥ-kanduka — používaly hlavy jako míče; līlayā — hrou.

Překlad

Rozlícená bohyně Kālī netolerovala spáchané přestupky; blýskala rudýma planoucíma očima, cenila strašné křivé zuby a projevila své hrůzu nahánějící rysy. Přijala děsivé tělo, jako kdyby se chystala zničit celé stvoření. Zuřivě seskočila z oltáře a okamžitě sťala všechny lupiče tímtéž mečem, kterým chtěli zabít Jaḍa Bharatu. Poté začala pít horkou krev, jež vytékala z krků jejích bezhlavých obětí, jako kdyby to byl nějaký likér. Pila tento opojný nápoj se svými společnicemi, čarodějnicemi a démonkami, a v opojení touto krví poté všechny začaly hlasitě zpívat a tancovat, jako by se chystaly zničit celý vesmír. Zároveň si začaly hrát s usekanými hlavami darebáků a házely si s nimi jako s míči.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že bohyně Kālī není svým oddaným vůbec příznivě nakloněná. Její činností je zabíjet a trestat démony. Bohyně Kālī (Durgā) stíná mnoho démonů, lupičů a dalších nežádoucích živlů ve společnosti. Hlupáci, kteří zavrhují vědomí Kṛṣṇy, se jí snaží uspokojit tím, že jí obětují mnoho odporných věcí, ale když se v jejich uctívání vyskytne malý nedostatek, sama je potrestá smrtí. Démonští lidé uctívají bohyni Kālī, aby získali nějaký hmotný prospěch, ale hříchy spáchané ve jménu uctívání jim nebudou odpuštěny. Obětovat božstvu člověka nebo zvíře je obzvláště zakázané.