Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.4.17

Verš

dravya-deśa-kāla-vayaḥ-śraddhartvig-vividhoddeśopacitaiḥ sarvair api kratubhir yathopadeśaṁ śata-kṛtva iyāja.

Synonyma

dravya — prostředky pro vykonávání yajñi; deśa — určité místo, svaté místo či chrám; kāla — vhodný čas, jako například jaro; vayaḥ — věk, zejména mládí; śraddhā — víra v kvalitě dobra, nikoliv vášně a nevědomosti; ṛtvik — kněží; vividha-uddeśa — uctívání různých polobohů pro různé účely; upacitaiḥ — obohacené; sarvaiḥ — všemi druhy; api — jistě; kratubhiḥ — obětními obřady; yathā-upadeśam — podle pokynů; śata-kṛtvaḥ — stokrát; iyāja — uctíval.

Překlad

Pán Ṛṣabhadeva stokrát vykonal všechny druhy obětí podle pokynů védské literatury, a tak po všech stránkách uspokojil Pána Viṣṇua. Všechny obřady se skvěly prvotřídním vybavením. Byly pořádány na svatých místech, ve vhodnou dobu a vykonávali je kněží, kteří byli mladí a oplývali vírou. Takto probíhalo uctívání Pána Viṣṇua, po kterém bylo prasādam nabízeno všem polobohům. Všechny obřady a festivaly tedy byly úspěšné.

Význam

Je řečeno: kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha (Bhāg. 7.6.1). Pro úspěšný průběh obřadu je třeba, aby ho vykonávali mladí muži až chlapci v útlém věku. Lidé mají již od dětství procházet přípravou odpovídající védské kultuře, zvláště co se týče oddané služby. Takto může každý přivést svůj život k dokonalosti. Vaiṣṇava není neuctivý k polobohům, ale na druhou stranu není tak hloupý, aby uznával každého poloboha za Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán je vládcem všech polobohů — polobozi jsou tedy Jeho služebníci. Vaiṣṇava je uznává za služebníky Nejvyššího Pána a uctívá je nepřímo. V Brahma-saṁhitě je uctívání všech důležitých polobohů — Pána Śivy, Pána Brahmy, a dokonce i inkarnací a expanzí Pána Kṛṣṇy, jako je Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a všechny ostatní viṣṇu-tattvy, jakož i śakti-tattvy, jako například Durgādevī — zahrnuto v uctívání Govindy slovy govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Vaiṣṇava uctívá polobohy ve vztahu ke Govindovi, nikoliv nezávisle. Vaiṣṇavové nejsou tak hloupí, aby považovali polobohy za nezávislé na Nejvyšší Osobnosti Božství. Caitanya-caritāmṛta potvrzuje: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya — Nejvyšší Pán je Kṛṣṇa a všichni ostatní jsou Jeho služebníci.