Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.4.16

Verš

yadyapi sva-viditaṁ sakala-dharmaṁ brāhmaṁ guhyaṁ brāhmaṇair darśita-mārgeṇa sāmādibhir upāyair janatām anuśaśāsa.

Synonyma

yadyapi — i když; sva-viditam — znal; sakala-dharmam — zahrnující všechny druhy předepsaných povinností; brāhmam — védské pokyny; guhyam — velmi důvěrné; brāhmaṇaiḥbrāhmaṇy; darśita-mārgeṇa — ukázanou cestou; sāma-ādibhiḥ — sāma, dama, titikṣā (ovládání mysli a smyslů, snášenlivost) atd.; upāyaiḥ — prostřednictvím; janatām — lidem; anuśaśāsa — vládl.

Překlad

Pán Ṛṣabhadeva dokonale znal důvěrné védské poznání, které zahrnuje informace o předepsaných povinnostech všeho druhu, ale přesto i nadále vystupoval jako kṣatriya a následoval pokyny brāhmaṇů týkající se ovládání mysli a smyslů, snášenlivosti a podobně. Tak vládl lidem podle systému varṇāśrama-dharmy, který přikazuje, aby brāhmaṇové učili kṣatriye a kṣatriyové vládli státu prostřednictvím vaiśyů a śūdrů.

Význam

I když Ṛṣabhadeva dokonale znal všechny védské zásady, přesto se řídil pokyny brāhmaṇů, aby správně udržoval společenský řád. Brāhmaṇové dávali rady podle śāster a všechny ostatní třídy jednaly podle nich. Slovo brahma znamená “dokonalé poznání týkající se všech činností”. Toto poznání je velice důvěrně popsané ve védské literatuře. Lidé dokonale vyškolení jako brāhmaṇové by měli znát veškerou védskou literaturu a prospěch, který z ní vytěží, by měli předávat obyvatelstvu. Všichni lidé by měli následovat dokonalého brāhmaṇu. Tak se může každý naučit ovládat mysl a smysly a postupně spět k duchovní dokonalosti.