Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.25.4

Verš

yasyāṅghri-kamala-yugalāruṇa-viśada-nakha-maṇi-ṣaṇḍa-maṇḍaleṣv ahi-patayaḥ saha sātvatarṣabhair ekānta-bhakti-yogenāvanamantaḥ sva-vadanāni parisphurat-kuṇḍala-prabhā-maṇḍita-gaṇḍa-sthalāny ati-manoharāṇi pramudita-manasaḥ khalu vilokayanti.

Synonyma

yasya — Jehož; aṅghri-kamala — lotosových nohou; yugala — páru; aruṇa-viśada — zářivě růžových; nakha — nehtů; maṇi-ṣaṇḍa — jako drahokamy; maṇḍaleṣu — na oblém povrchu; ahi-patayaḥ — hadí vůdci; saha — s; sātvata-ṛṣabhaiḥ — nejlepší oddaní; ekānta-bhakti-yogena — s čistou oddanou službou; avanamantaḥ — klanějí se; sva-vadanāni — vlastní tváře; parisphurat — třpytící se; kuṇḍala — náušnic; prabhā — září; maṇḍita — ozdobené; gaṇḍa-sthalāni — jejichž tváře; ati-manoharāṇi — velmi krásné; pramudita-manasaḥ — s osvěženou myslí; khalu — vskutku; vilokayanti — vidí.

Překlad

Růžové, průzračné nehty na Pánových lotosových nohách vypadají přesně jako cenné drahokamy vyleštěné do zrcadlového lesku. Když se čistí oddaní a hadí vůdci s velkou oddaností klanějí Pánu Saṅkarṣaṇovi a přitom spatří své krásné tváře, které se zrcadlí v Jeho nehtech, velice je to rozradostní. Jejich tváře jsou ozdobené třpytícími se náušnicemi a krása jejich obličejů je nanejvýš příjemná na pohled.