Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.25.3

Verš

yasya ha vā idaṁ kālenopasañjihīrṣato ’marṣa-viracita-rucira-bhramad-bhruvor antareṇa sāṅkarṣaṇo nāma rudra ekādaśa-vyūhas try-akṣas tri-śikhaṁ śūlam uttambhayann udatiṣṭhat.

Synonyma

yasya — Jehož; ha — vskutku; idam — tento (hmotný svět); kālena — časem; upasañjihīrṣataḥ — přeje si zničit; amarṣa — hněvem; viracita — vytvořil; rucira — velmi krásný; bhramat — pohybuje; bhruvoḥ — dvěma obočími; antareṇa — z prostoru mezi; sāṅkarṣaṇaḥ nāma — jménem Sāṅkarṣaṇa; rudraḥ — inkarnace Pána Śivy; ekādaśa-vyūhaḥ — který má jedenáct expanzí; tri-akṣaḥ — tři oči; tri-śikham — se třemi bodci; śūlam — trojzubec; uttambhayan — pozvedá; udatiṣṭhat — objevil se.

Překlad

Když si v době zkázy Pán Anantadeva přeje celé stvoření zničit, mírně se rozzlobí. Tehdy se z prostoru mezi Jeho dvěma obočími zjeví tříoký Rudra s trojzubcem. Tento Rudra, který je známý jako Sāṅkarṣaṇa, je ztělesněním jedenácti Rudrů, inkarnací Pána Śivy. Zjevuje se, aby zničil celé stvoření.

Význam

Během každého stvoření dostávají živé bytosti možnost ukončit své podmínění. Když této příležitosti zneužijí a nevrátí se domů, zpátky k Bohu, Pán Saṅkarṣaṇa se rozzlobí. Následkem Jeho hněvu se Mu z obočí zjeví jedenáct Rudrů, expanzí Pána Śivy, a všichni dohromady zničí celé stvoření.