Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.22.10

Verš

ya eṣa ṣoḍaśa-kalaḥ puruṣo bhagavān manomayo ’nnamayo ’mṛtamayo deva-pitṛ-manuṣya-bhūta-paśu-pakṣi-sarīsṛpa-vīrudhāṁ prāṇāpy āyana-śīlatvāt sarvamaya iti varṇayanti.

Synonyma

yaḥ — ten; eṣaḥ — tento; ṣoḍaśa-kalaḥ — se všemi šestnácti částmi (úplněk); puruṣaḥ — osoba; bhagavān — s velkou mocí získanou od Nejvyšší Osobnosti Božství; manaḥ-mayaḥ — vládnoucí božstvo mysli; anna-mayaḥ — zdroj energie pro obilí; amṛta-mayaḥ — zdroj podstaty života; deva — všech polobohů; pitṛ — všech obyvatel Pitṛloky; manuṣya — všechny lidské bytosti; bhūta — všechny živé bytosti; paśu — zvířat; pakṣi — ptáků; sarīsṛpa — plazů; vīrudhām — všech druhů bylin a rostlin; prāṇa — životní vzduch; api — jistě; āyana-śīlatvāt — kvůli osvěžení; sarva-mayaḥ — všeprostupující; iti — takto; varṇayanti — učenci popisují.

Překlad

Jelikož Měsíc oplývá veškerou mocí, zastupuje vliv Nejvyšší Osobnosti Božství. Je vládnoucím božstvem mysli všech, a proto se bůh Měsíce nazývá Manomaya. Měsíc je nazýván rovněž Annamaya, protože dodává sílu všem bylinám a rostlinám, a také Amṛtamaya, protože je zdrojem života všech živých bytostí. Těší polobohy, pity, lidské bytosti, zvířata, ptáky, plazy, stromy, rostliny a všechny ostatní živé bytosti. Jeho přítomnost uspokojuje každého, a to je důvod, proč se nazývá také Sarvamaya (všeprostupující).