Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.8

Verš

yatra ha vai śālmalī plakṣāyāmā yasyāṁ vāva kila nilayam āhur bhagavataś chandaḥ-stutaḥ patattri-rājasya sā dvīpa-hūtaye upalakṣyate.

Synonyma

yatra — kde; ha vai — jistě; śālmalī — strom śālmalī; plakṣa-āyāmā — stejných rozměrů jako strom plakṣa (sto yojanů široký a tisíc sto yojanů vysoký); yasyām — v němž; vāva kila — vskutku; nilayam — místo odpočinku nebo pobytu; āhuḥ — říkají; bhagavataḥ — nejmocnějšího; chandaḥ-stutaḥ — který uctívá Pána védskými modlitbami; patattri-rājasya — Garuḍy, jenž nosí Pána Viṣṇua; — ten strom; dvīpa-hūtaye — pro pojmenování ostrova; upalakṣyate — je významný.

Překlad

Na Śālmalīdvīpu roste strom śālmalī, od něhož pochází jméno ostrova. Má stejné rozměry jako strom plakṣa — je 100 yojanů (1 280 kilometrů) široký a 1 100 yojanů (14 080 kilometrů) vysoký. Učenci praví, že tento obří strom je sídlem Garuḍy, krále všech ptáků, který nosí Pána Viṣṇua. Na tomto stromě Garuḍa uctívá Pána Viṣṇua védskými modlitbami.