Skip to main content

Synonyma

patattri-rāja-adhipateḥ
od krále všech ptáků, Garuḍy — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.29
patattri-rāṭ
Garuḍa, král ptáků — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.16-17
patattri-pravarāḥ
hlavní mezi ptáky — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.6
patattri-rājasya
Garuḍy, jenž nosí Pána Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.8

Filter by hierarchy