Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.29

Verš

tato ’dhastān mahātale kādraveyāṇāṁ sarpāṇāṁ naika-śirasāṁ krodhavaśo nāma gaṇaḥ kuhaka-takṣaka-kāliya-suṣeṇādi-pradhānā mahā-bhogavantaḥ patattri-rājādhipateḥ puruṣa-vāhād anavaratam udvijamānāḥ sva-kalatrāpatya-suhṛt-kuṭumba-saṅgena kvacit pramattā viharanti.

Synonyma

tataḥ — planeta Talātala; adhastāt — pod; mahātale — na planetě Mahātala; kādraveyāṇām — potomků Kadrū; sarpāṇām — což jsou velcí hadi; na eka-śirasām — s mnoha hlavami; krodha-vaśaḥ — neustále podléhající hněvu; nāma — jménem; gaṇaḥ — skupina; kuhaka — Kuhaka; takṣaka — Takṣaka; kāliya — Kāliya; suṣeṇa — Suṣeṇa; ādi — a tak dále; pradhānāḥ — což jsou ti význační; mahā-bhogavantaḥ — oddávající se všem druhům hmotného požitku; patattri-rāja-adhipateḥ — od krále všech ptáků, Garuḍy; puruṣa-vāhāt — který nosí Nejvyšší Osobnost Božství; anavaratam — neustále; udvijamānāḥ — obávají se; sva — svých; kalatra-apatya — manželky a děti; suhṛt — přátelé; kuṭumba — příbuzní; saṅgena — ve společnosti; kvacit — někdy; pramattāḥ — rozezlení; viharanti — baví se.

Překlad

Planetární soustava pod Talātalou je známá jako Mahātala. Sídlí na ní hadi s mnoha hlavami, potomci Kadrū, kteří jsou neustále rozezlení. Význační velcí hadi jsou Kuhaka, Takṣaka, Kāliya a Suṣeṇa. Hady na Mahātale neustále znepokojuje strach z Garuḍy, který nosí Pána Viṣṇua, ale i když jsou naplněni úzkostí, přesto se někteří z nich veselí se svými manželkami, dětmi, přáteli a příbuznými.

Význam

Zde je řečeno, že hadi, kteří žijí na planetární soustavě Mahātala, mají mnoho hlav a jsou velmi mocní. Žijí se svými manželkami a dětmi a považují se za velmi šťastné, ačkoliv je neustále naplňuje strach z Garuḍy, který je tam létá zabíjet. Tak vypadá hmotný život. I když někdo žije v těch nejodpornějších podmínkách, přesto se považuje za šťastného ve společnosti své manželky, dětí, přátel a příbuzných.