Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.16.2

Verš

tatrāpi priyavrata-ratha-caraṇa-parikhātaiḥ saptabhiḥ sapta sindhava upakḷptā yata etasyāḥ sapta-dvīpa-viśeṣa-vikalpas tvayā bhagavan khalu sūcita etad evākhilam ahaṁ mānato lakṣaṇataś ca sarvaṁ vi-jijñāsāmi.

Synonyma

tatra api — v této Bhū-maṇḍale; priyavrata-ratha-caraṇa-parikhātaiḥ — brázdami vytvořenými koly vozu, který používal Priyavrata Mahārāja, když následoval Slunce okolo hory Sumeru; saptabhiḥ — sedmi; sapta — sedm; sindhavaḥ — oceánů; upakḷptāḥ — vytvořeno; yataḥ — kvůli čemuž; etasyāḥ — této Bhū-maṇḍaly; sapta-dvīpa — sedmi ostrovů; viśeṣa-vikalpaḥ — způsob vytvoření; tvayā — tebou; bhagavan — ó velký světče; khalu — vskutku; sūcitaḥ — popsáno; etat — toto; eva — jistě; akhilam — celý předmět; aham — já; mānataḥ — z hlediska rozměrů; lakṣaṇataḥ — a charakteristik; ca — také; sarvam — vše; vijijñāsāmi — přeji si znát.

Překlad

Můj milý pane, otáčející se kola vozu Mahārāje Priyavraty vytvořila sedm brázd, v nichž vzniklo sedm oceánů, které dělí Bhū-maṇḍalu na sedm ostrovů. Podal jsi velice obecný popis jejich rozměrů, jmen a charakteristik. Nyní si přeji dozvědět se o nich další podrobnosti. Prosím, splň mi moji touhu.