Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.12.4

Verš

yad āha yogeśvara dṛśyamānaṁ
kriyā-phalaṁ sad-vyavahāra-mūlam
na hy añjasā tattva-vimarśanāya
bhavān amuṣmin bhramate mano me

Synonyma

yat — to, co; āha — řekl; yoga-īśvara — ó vládce mystických sil; dṛśyamānam — je jasně vidět; kriyā-phalam — výsledky pohybu těla, jako například pocit únavy; sat — existují; vyavahāra-mūlam — na základě pouhé etikety; na — ne; hi — jistě; añjasā — celkově či ve skutečnosti; tattva-vimarśanāya — pro pochopení pravdy konzultací; bhavān — ty; amuṣmin — v onom vysvětlení; bhramate — je zmatená; manaḥ — mysl; me — moje.

Překlad

Ó vládce jógových sil, řekl jsi, že únava vyvolaná pohybem těla je sice přímo vnímána, ale ve skutečnosti neexistuje a je pouhou formalitou. Pomocí takových otázek a odpovědí nemůže nikdo dojít k závěru o Absolutní Pravdě. Má mysl je tvým prohlášením poněkud znepokojená.

Význam

Formální otázky a odpovědi týkající se tělesného pojetí netvoří poznání Absolutní Pravdy. Poznání Absolutní Pravdy se značně liší od formálního chápání tělesných bolestí a radostí. V Bhagavad-gītě Pán Kṛṣṇa poučuje Arjunu, že bolesti a radosti prožívané ve vztahu k tělu jsou dočasné — přicházejí a odcházejí. Člověk by jimi neměl být znepokojen, ale měl by je tolerovat a pokračovat v duchovní realizaci.