Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.10.24

Verš

tan me bhavān nara-devābhimāna-
madena tucchīkṛta-sattamasya
kṛṣīṣṭa maitrī-dṛśam ārta-bandho
yathā tare sad-avadhyānam aṁhaḥ

Synonyma

tat — proto; me — mně; bhavān — tebe; nara-deva-abhimāna-madena — šílenstvím pocházejícím z pýchy na své tělo krále; tucchīkṛta — který urazil; sat-tamasya — ty, který jsi nejlepší z lidí; kṛṣīṣṭa — prosím, prokaž; maitrī-dṛśam — svou bezpříčinnou milost vůči mně jako přítel; ārta-bandho — ó příteli všech nešťastných; yathā — tak; tare — mohu získat úlevu od; sat-avadhyānam — opomenutí velké osobnosti, jako jsi ty; aṁhaḥ — hřích.

Překlad

Vše, co jsi řekl, mi připadá rozporuplné. Ó nejlepší příteli nešťastných, dopustil jsem se velkého přestupku tím, že jsem tě zneuctil. Byl jsem falešně pyšný na své tělo krále, a to mě dohnalo k urážkám. Modlím se proto, abys na mě laskavě pohlédl a prokázal mi svou bezpříčinnou milost. Jestliže tak učiníš, přinese mi to úlevu od mého hříšného jednání, kterého jsem se dopustil urážlivými slovy vůči velké osobnosti.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl, že urážkou vaiṣṇavy člověk zničí všechny své duchovní činnosti. Přestupek proti vaiṣṇavovi je považován za přestupek šíleného slona. Šílený slon dokáže zničit celou zahradu, jejíž úprava si vyžádala mnoho práce. Člověk může dosáhnout nejvyšší úrovně oddané služby, ale pokud nějakým způsobem urazí vaiṣṇavu, celá stavba se zhroutí. Král Rahūgaṇa se nevědomky dopustil přestupku proti Jaḍa Bharatovi, ale jelikož měl zdravý rozum, požádal ho o odpuštění. To je způsob, jak se zprostit vaiṣṇava-aparādhy. Oddaný Kṛṣṇy je vždy velice prostý a přirozeně milostivý. Spáchá-li někdo přestupek u lotosových nohou vaiṣṇavy, musí se mu okamžitě omluvit, aby se vyhnul těžkostem ve svém duchovním pokroku.