Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.26

Verš

maitreya uvāca
ity arcitaḥ sa bhagavān
atidiśyātmanaḥ padam
bālasya paśyato dhāma
svam agād garuḍa-dhvajaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya hovořil dále; iti — takto; arcitaḥ — uctěn; saḥ — Nejvyšší Pán; bhagavān — Osobnost Božství; atidiśya — když daroval; ātmanaḥ — Své osobní; padam — sídlo; bālasya — zatímco chlapec; paśyataḥ — pozoroval; dhāma — do Své říše; svam — vlastní; agāt — vrátil se; garuḍa-dhvajaḥ — Pán Viṣṇu, Jehož vlajka nese symbol Garuḍy.

Překlad

Velký mudrc Maitreya řekl: Poté, co byl Pán Viṣṇu Dhruvou Mahārājem uctěn a daroval mu Své sídlo, vrátil se na Garuḍových zádech zpět do Své říše, doprovázen Dhruvovým pohledem.

Význam

Z tohoto verše je patrné, že Pán Viṣṇu daroval Dhruvovi Mahārājovi planetu, na které Sám sídlí. Sídlo Pána popisuje Bhagavad-gītā (15.6): yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama.