Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.26

Verš

dakṣa uvāca
śuddhaṁ sva-dhāmny uparatākhila-buddhy-avasthaṁ
cin-mātram ekam abhayaṁ pratiṣidhya māyām
tiṣṭhaṁs tayaiva puruṣatvam upetya tasyām
āste bhavān apariśuddha ivātma-tantraḥ

Synonyma

dakṣaḥ — Dakṣa; uvāca — řekl; śuddham — čistý; sva-dhāmni — ve Svém sídle; uparata-akhila — zcela odvrácený; buddhi-avastham — stanovisko mentální spekulace; cit-mātram — čistě duchovní; ekam — jeden jediný; abhayam — beze strachu; pratiṣidhya — vládnoucí; māyām — hmotné energii; tiṣṭhan — v postavení; tayā — s ní (Māyou); eva — jistě; puruṣatvam — dohlížející; upetya — vstupuješ; tasyām — do ní; āste — je přítomná; bhavān — Ty, Vznešený; apariśuddhaḥ — nečisté; iva — jako; ātma-tantraḥ — soběstačný.

Překlad

Dakṣa oslovil Nejvyšší Osobnost Božství: Drahý Pane, jsi transcendentální veškeré mentální spekulaci, čistě duchovní a prostý strachu. Hmotná příroda je vždy pod Tvou vládou. Přestože se zjevuješ v hmotné energii, jsi nepřetržitě na transcendentální úrovni. Hmotné nečistoty se Tě nedotýkají, jelikož jsi zcela soběstačný.