Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.3

Verš

upalabhya puraivaitad
bhagavān abja-sambhavaḥ
nārāyaṇaś ca viśvātmā
na kasyādhvaram īyatuḥ

Synonyma

upalabhya — věděli; purā — předem; eva — jistě; etat — všechny tyto události na Dakṣově oběti; bhagavān — vlastník všeho bohatství; abja-sambhavaḥ — zrozený z lotosového květu (Pán Brahmā); nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; ca — a; viśva-ātmā — Nadduše celého vesmíru; na — ne; kasya — Dakṣově; adhvaram — k oběti; īyatuḥ — šli.

Překlad

Pán Brahmā i Pán Viṣṇu věděli předem, co se odehraje v Dakṣově obětní aréně, a proto se oběti nezúčastnili.

Význam

Bhagavad-gītā (7.26) praví: vedāhaṁ samatītāni vartamānāni cārjuna. Pán říká: “Znám vše minulé i budoucí.” Pán Viṣṇu je vševědoucí, a věděl tedy, k čemu dojde v Dakṣově obětní aréně. Z tohoto důvodu ani Nārāyaṇa, ani Pán Brahmā Dakṣovu velkou oběť nenavštívili.