Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.1-2

Verš

maitreya uvāca
atha deva-gaṇāḥ sarve
rudrānīkaiḥ parājitāḥ
śūla-paṭṭiśa-nistriṁśa-
gadā-parigha-mudgaraiḥ
sañchinna-bhinna-sarvāṅgāḥ
sartvik-sabhyā bhayākulāḥ
svayambhuve namaskṛtya
kārtsnyenaitan nyavedayan

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; atha — poté; deva-gaṇāḥ — polobozi; sarve — všichni; rudra-anīkaiḥ — Śivovými vojáky; parājitāḥ — poraženi; śūla — trojzubec; paṭṭiśa — ostré kopí; nistriṁśa — meč; gadā — kyj; parigha — železná tyč; mudgaraiḥ — palice; sañchinna-bhinna-sarva-aṅgāḥ — všechny údy poraněné; sa-ṛtvik-sabhyāḥ — se všemi kněžími a účastníky oběti; bhaya-ākulāḥ — s velkým strachem; svayambhuve — Pánu Brahmovi; namaskṛtya — poté, co se poklonili; kārtsnyena — podrobně; etat — události na Dakṣově oběti; nyavedayan — vylíčili.

Překlad

Když byli všichni kněží, polobozi a ostatní účastníci oběti poraženi a zraněni trojzubci, meči a jinými zbraněmi Śivových vojáků, obrátili se s velkým strachem na Pána Brahmu. Nejprve se mu s úctou poklonili a poté mu podrobně vylíčili vše, k čemu došlo.