Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.25

Verš

kṛtvā samānāv anilau jitāsanā
sodānam utthāpya ca nābhi-cakrataḥ
śanair hṛdi sthāpya dhiyorasi sthitaṁ
kaṇṭhād bhruvor madhyam aninditānayat

Synonyma

kṛtvā — poté, co umístila; samānau — do rovnováhy; anilau — vzduchy prāṇa a apāna; jita-āsanā — po ovládnutí svého sedu; — Satī; udānam — životní vzduch; utthāpya — zdvíhala; ca — a; nābhi-cakrataḥ — v okruhu kolem pupku; śanaiḥ — postupně; hṛdi — v srdci; sthāpya — umisťovala; dhiyā — inteligencí; urasi — směrem k plicnímu průchodu; sthitam — umístěný; kaṇṭhāt — skrze hrdlo; bhruvoḥ — obočí; madhyam — doprostřed; aninditā — bezúhonná (Satī); ānayat — pozdvihla.

Překlad

Nejprve se posadila do předepsané polohy. Pak zdvihla životní vzduch směrem nahoru a umístila ho v rovnováze do prostoru pupku. Poté tento životní vzduch smíšený s inteligencí pozdvihla do srdce, postupně ho dovedla k plicnímu průchodu a odtamtud do bodu mezi obočím.

Význam

Provozování yogy je založené na ovládání vzduchu, který koluje v těle na šesti místech zvaných ṣaṭ-cakra, v šesti okruzích oběhu. Nejprve se vzduch zdvihne z pánevní oblasti k pupku, odtamtud do srdce, ze srdce do hrdla, z hrdla mezi obočí a nakonec na temeno hlavy. To je podstata provozování yogy. Před započetím skutečné yogy je třeba cvičit sedy, protože ty usnadňují ovládání vzduchů proudících nahorů a dolů. Jedná se o technicky nesmírně náročný postup k dosažení jógové dokonalosti, který však není určený pro tento věk. V současném věku není nikdo schopný dosáhnout dokonalosti yogy touto metodou. Mnozí lidé ovšem cvičí jógové sedy jako jistý druh tělovýchovy. Prospívá to krevnímu oběhu, je to zdravé, ale samo o sobě to nestačí pro dosažení nejvyšší dokonalosti yogy. Jógový proces, popsaný v Keśava-śruti, je způsob, jak ovládat životní sílu a převtělovat se z jednoho těla do druhého nebo z jednoho místa na druhé. Provozování yogy tedy není určené pro tělesné zdraví. Transcendentální metody duchovní realizace automaticky přispívají ke zdraví těla, jelikož je to duše, která dává tělu svěžest. Když duše opustí tělo, okamžitě nastane rozklad. Duchovní život jako takový přirozeně prospívá tělu, avšak považovat tělesné zdraví za konečný cíl yogy není správné. Dokonalost yogy znamená povýšit duši, vysvobodit ji z hmotného zapletení. Někteří yogīni chtějí přemístit duši na vyšší planetární soustavy, kde vládnou lepší poměry než na naší planetě — je tam větší hmotné pohodlí, delší život a obecně lepší podmínky pro seberealizaci. Jiní yogīni se snaží povznést duši do duchovního světa, na vaikuṇṭhské planety. Provozováním bhakti-yogy můžeme duši přemístit přímo na duchovní planety, kde je život věčně blažený a plný poznání. Bhakti-yoga je proto nejvýznamnější metodou yogy.