Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.24

Verš

maitreya uvāca
ity adhvare dakṣam anūdya śatru-han
kṣitāv udīcīṁ niṣasāda śānta-vāk
spṛṣṭvā jalaṁ pīta-dukūla-saṁvṛtā
nimīlya dṛg yoga-pathaṁ samāviśat

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; iti — takto; adhvare — v obětní aréně; dakṣam — k Dakṣovi; anūdya — promlouvala; śatru-han — ó ničiteli nepřátel; kṣitau — na zem; udīcīm — s tváří k severu; niṣasāda — posadila se; śānta-vāk — mlčky; spṛṣṭvā — poté, co se dotkla; jalam — vody; pīta-dukūla-saṁvṛtā — oděná v šafránovém rouchu; nimīlya — zavřela; dṛk — pohled; yoga-patham — cesta mystické yogy; samāviśat — pohroužila se.

Překlad

Mudrc Maitreya řekl Vidurovi: Ó ničiteli nepřátel! Zatímco Satī v obětní aréně takto promlouvala ke svému otci, posadila se na zem, oděná v šafránovém rouchu, s tváří obrácenou k severu. Posvětila se vodou, zavřela oči a pohroužila se do mystické yogy.

Význam

Když se někdo připravuje opustit tělo, je zvykem, že si obleče oděv šafránové barvy. Satī se tedy převlékla, aby ukázala, že se chystá vzdát těla, které jí dal Dakṣa. Dakṣa byl její otec, a proto místo aby ho zabila, rozhodla se zničit tu část jeho těla, která náležela jí. Chtěla se vzdát Dakṣova těla pomocí yogy. Jako manželka Pána Śivy, který má jméno Yogeśvara, “nejlepší z yogīnů,” protože se vyzná ve veškerých mystických yogách, se v těchto věcech vyznala i ona. Yogu se buď naučila od svého manžela, nebo ji znala již dříve, protože jejím otcem byl velký král Dakṣa. Dokonalostí yogy je, že se člověk může z vlastní vůle vzdát svého těla a vysvobodit se ze vtělení do hmotných prvků. Yogīni, kteří takové dokonalosti dosáhli, již nejsou nuceni zemřít pod tlakem přírodních zákonů. Mohou své tělo opustit, kdykoliv si to přejí. Yogī se nejprve naučí ovládat vzduchy, které kolují v tělě, a tak pozdvihne duši do horní části mozku. Když potom tělo vzplane, je schopný se přemístit, kam si přeje. Tento druh yogy uznává existenci duše, čímž se liší od takzvané yogy, která byla vynalezena v moderním věku a zabývá se ovládáním tělesných buněk. Opravdový postup yogy je založený na transmigraci duše z jedné planety na druhou a z jednoho těla do druhého. Ukazuje se, že Satī si přála přemístit svoji duši do jiného těla nebo jiné sféry.