Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.56

Verš

evaṁ karmasu saṁsaktaḥ
kāmātmā vañcito ’budhaḥ
mahiṣī yad yad īheta
tat tad evānvavartata

Synonyma

evam — takto; karmasu — v plodonosných činnostech; saṁsaktaḥ — příliš zapletený; kāma-ātmā — chtivý; vañcitaḥ — podvedený; abudhaḥ — méně inteligentní; mahiṣī — královna; yat yat — cokoliv; īheta — přála si; tat tat — to vše; eva — jistě; anvavartata — následoval.

Překlad

Král Purañjana, takto zapletený do různých mentálních výmyslů a zaměstnaný plodonosnými činnostmi, se dostal zcela pod vládu hmotné inteligence a byl podveden. Poslušně plnil všechny touhy královny, své manželky.

Význam

Když je živá bytost tak zmatena, že se dostane pod vládu manželky neboli hmotné inteligence, musí uspokojovat inteligenci své takzvané manželky a jednat přesně podle jejích příkazů. Různé śāstry doporučují, že pro udržení hmotného pohodlí by se měl muž neustále starat o to, aby byla jeho žena spokojená — měl by jí dávat ozdoby a řídit se jejími pokyny. Potom v rodinném životě nebudou žádné potíže. Muž má zajišťovat ženinu spokojenost pro svůj vlastní společenský prospěch. Když se takto stává služebníkem své manželky, musí jednat podle jejích přání a čím dál více se zaplétá. V Bengálsku se říká, že když se z muže stane poslušný služebník své ženy, ztratí všechnu svoji dobrou pověst. Problém je ale v tom, že když se takovým poslušným služebníkem nestane, jeho rodinný život bude narušen. V západních zemích to vede ke vzniku zákonu o rozvodu a ve východních zemích, jako je Indie, k odloučení. Nyní bylo i v Indii toto narušení rodinného života uznané zavedením zákona o rozvodu. Mysl v srdci jedná — myslí, cítí a chce — a dostat se pod vládu své manželky je totéž jako dostat se pod vládu hmotné inteligence. Takto muž se svou manželkou plodí děti a zaplétá se do mnoha činností pod vlivem mentálních výmyslů.