Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.31

Verš

yat-pāda-sevābhirucis tapasvinām
aśeṣa-janmopacitaṁ malaṁ dhiyaḥ
sadyaḥ kṣiṇoty anvaham edhatī satī
yathā padāṅguṣṭha-viniḥsṛtā sarit

Synonyma

yat-pāda — Jehož lotosové nohy; sevā — služba; abhiruciḥ — sklon; tapasvinām — ti, kdo podstupují přísnou askezi; aśeṣa — nesčetná; janma — zrození; upacitam — získanou; malam — nečistotu; dhiyaḥ — mysl; sadyaḥ — ihned; kṣiṇoti — zničí; anvaham — den za dnem; edhatī — rostoucí; satī — je; yathā — jako; pada-aṅguṣṭha — z prstů na Jeho lotosových nohách; viniḥsṛtā — pramenící; sarit — voda.

Překlad

Sklonem sloužit lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství mohou trpící lidé okamžitě odstranit nečistotu, která se nahromadila v jejich myslích během nesčetných zrození. Podobně jako voda Gangy, která pramení z prstů na lotosových nohách Pána, i tento proces ihned očišťuje mysl, a tak se postupně rozvíjí duchovní vědomí, vědomí Kṛṣṇy.

Význam

V Indii můžeme na vlastní oči vidět, že toho, kdo se každý den koupe v Ganze, téměř neohrožují žádné nemoci. Jeden úctyhodný brāhmaṇa v Kalkatě nikdy nebral žádné léky; i když se někdy cítil nemocen, nepřijal lék od lékaře, ale pouze pil vodu z Gangy a vždy se za velmi krátkou dobu vyléčil. Slávu vody z Gangy znají Indové i my. Řeka Ganga protéká Kalkatou a někdy obsahuje mnoho výkalů a dalších nečistot z přilehlých továren a mlýnů. Přesto se v jejích vodách koupou tisíce lidí a jsou zdraví — navíc mají i sklon k duchovním činnostem. To je účinek vody Gangy. Ganga je slavná, neboť pramení z prstů na lotosových nohách Pána. Také ten, kdo začne sloužit lotosovým nohám Pána—praktikovat vědomí Kṛṣṇy — je okamžitě zbaven mnoha nečistot, které se nahromadily během jeho nesčetných zrození. Vidíme, že ti, kdo začnou praktikovat vědomí Kṛṣṇy, se i přes svoji temnou minulost dokonale očistí a jejich duchovní pokrok je velmi rychlý. Pṛthu Mahārāja proto prohlašuje, že bez požehnání Nejvyššího Pána nelze udělat žádný pokrok v takzvané mravnosti, hospodářském rozvoji ani smyslovém požitku. Každý by se proto měl zapojit do služby Pánu neboli vědomí Kṛṣṇy, a tak se brzy stát dokonalým člověkem, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati). Pṛthu Mahārāja jakožto zodpovědný král doporučuje, aby každý přijal útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, což mu přinese okamžité očištění. Pán Śrī Kṛṣṇa také říká v Bhagavad-gītě, že když se Mu člověk jednoduše odevzdá, je okamžitě zbaven všech hříšných reakcí. Stejně jako Kṛṣṇa ihned odebírá všechny hříšné reakce odevzdané duše, tak i Jeho zástupce, který jedná jako milost Nejvyšší Osobnosti Božství, odebírá ihned po zasvěcení všechny hříšné reakce svého žáka. Pokud tedy žák dodržuje zásady, o kterých ho duchovní mistr poučil, zůstává čistý a hmotná nákaza se ho nedotkne.

Śrī Caitanya Mahāprabhu proto uvedl, že duchovní mistr, který hraje roli Kṛṣṇova zástupce, musí pojmout všechny hříšné reakce svého žáka. Někdy na sebe duchovní mistr bere riziko, že bude zaplaven hříšnými reakcemi žáků, a podstupuje za jejich přijetí určité utrpení. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto doporučoval nepřijímat mnoho žáků.