Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.3

Verš

savṛndaiḥ kadalī-stambhaiḥ
pūga-potaiḥ pariṣkṛtam
taru-pallava-mālābhiḥ
sarvataḥ samalaṅkṛtam

Synonyma

sa-vṛndaiḥ — s plody a květy; kadalī-stambhaiḥ — sloupy z banánovníků; pūga-potaiḥ — skupinami mladých zvířat a průvody slonů; pariṣkṛtam — krásně vyčištěné; taru — mladé rostliny; pallava — čerstvé listy mangovníků; mālābhiḥ — girlandami; sarvataḥ — všude; samalaṅkṛtam — krásně vyzdobené.

Překlad

Na křižovatkách byly trsy ovoce a květů, sloupy z banánovníků a větve betelových stromů. Všechna tato výzdoba byla velice přitažlivá.