Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32

Verš

nūnaṁ bateśasya samīhitaṁ janais
tan-māyayā durjayayākṛtātmabhiḥ
na lakṣyate yas tv akarod akārayad
yo ’neka ekaḥ parataś ca īśvaraḥ

Synonyma

nūnam — bezpečně; bata — jistě; īśasya — Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství; samīhitam — činnosti, plán; janaiḥ — lidmi; tat-māyayā — Jeho energií; durjayayā — která je nepřemožitelná; akṛta-ātmabhiḥ — kteří nejsou dostatečně zkušení; na — nikdy; lakṣyate — jsou vidět; yaḥ — ten, kdo; tu — potom; akarot — stvořil; akārayat — přiměl ke stvoření; yaḥ — ten, kdo; anekaḥ — mnoho; ekaḥ — jeden; parataḥ — prostřednictvím Svých nepochopitelných energií; ca — a; īśvaraḥ — vládce.

Překlad

Můj milý Pane, i když jsi jeden, Svými nepochopitelnými energiemi se expanduješ do mnoha podob. Prostřednictvím Brahmy jsi stvořil tento vesmír, a jsi tedy přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo nejsou dostatečně zkušení, nechápou Tvé transcendentální činnosti, jelikož jsou zahaleni Tvou iluzorní energií.

Význam

Bůh je jeden, ale expanduje se do mnoha různých energií—hmotné, duchovní, okrajové atd. Jak jeden Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jedná prostřednictvím Svých různých energií, nemůžeme pochopit, dokud nejsme obdařeni přízní a zvláštní milostí. Okrajovou energií Nejvyšší Osobnosti Božství jsou rovněž živé bytosti. Jednou z nich je i Brahmā, který je však Nejvyšší Osobností Božství zvláště zplnomocněn. I když je pokládán za stvořitele tohoto vesmíru, původním stvořitelem je ve skutečnosti Nejvyšší Osobnost Božství. Významné je slovo māyayā. Māyā znamená “energie”. Pán Brahmā není energetický zdroj, ale jeden z projevů Pánovy okrajové energie. Jinými slovy, Pán Brahmā je pouhý nástroj. Za vším, co se děje, existuje určitý plán, přestože se někdy zdá, že si různé plány navzájem odporují. Ten, kdo je zkušený a obdařený Pánovou přízní, chápe, že vše probíhá podle svrchovaného plánu Pána.