Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.33

Verš

sargādi yo ’syānuruṇaddhi śaktibhir
dravya-kriyā-kāraka-cetanātmabhiḥ
tasmai samunnaddha-niruddha-śaktaye
namaḥ parasmai puruṣāya vedhase

Synonyma

sarga-ādi — stvoření, udržování a zničení; yaḥ — ten, kdo; asya — tohoto hmotného světa; anuruṇaddhi — zapřičiňuje; śaktibhiḥ — Svými energiemi; dravya — hmotné prvky; kriyā — smysly; kāraka — vládnoucí polobozi; cetanā — inteligence; ātmabhiḥ — sestávající z falešného ega; tasmai — Jemu; samunnaddha — projevené; niruddha — potenciální; śaktaye — ten, kdo vlastní tyto energie; namaḥ — poklony; parasmai — transcendentální; puruṣāya — Nejvyšší Osobnosti Božství; vedhase — příčině všech příčin.

Překlad

Můj milý Pane, prostřednictvím Svých energií jsi původní příčinou hmotných prvků, jakož i činných nástrojů (smyslů), těch, kdo řídí smysly (vládnoucích polobohů), inteligence, falešného ega a všeho ostatního. Svou energií celé toto vesmírné stvoření projevuješ, udržuješ a ničíš. Pouhým působením Tvé energie je vše střídavě projevené a neprojevené. Proto jsi Nejvyšší Osobnost Božství, příčina všech příčin. Skládám Ti uctivé poklony.

Význam

Všechny činnosti začínají stvořením celkové energie, mahat-tattvy. Poté jsou po vzrušení tří guṇ stvořeny hmotné prvky, jakož i mysl, falešné ego a vládci smyslů. To vše je postupně stvořeno nepochopitelnou energií Pána. U moderních elektronických přístrojů může mechanik stisknutím jediného tlačítka spustit elektronickou řetězovou reakci, při které postupně dochází k mnoha činnostem. Podobně Nejvyšší Osobnost Božství stiskne tlačítko stvoření a různé energie poté vytvářejí hmotné prvky společně s jejich vládci. Jejich následné interakce se řídí nepochopitelným plánem Nejvyšší Osobnosti Božství.