Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.16.2

Verš

nālaṁ vayaṁ te mahimānuvarṇane
yo deva-varyo ’vatatāra māyayā
venāṅga-jātasya ca pauruṣāṇi te
vācas-patīnām api babhramur dhiyaḥ

Synonyma

na alam — neschopni; vayam — my; te — tvé; mahima — slávy; anuvarṇane — v popisování; yaḥ — ty, kdo; deva — Osobnost Božství; varyaḥ — nejpřednější; avatatāra — sestoupil; māyayā — působením Své vnitřní energie, bezpříčinnou milostí; vena-aṅga — z těla krále Veny; jātasya — kdo se zjevil; ca — a; pauruṣāṇi — slavné činnosti; te — tebe; vācaḥ-patīnām — velkých řečníků; api — přestože; babhramuḥ — jsou zmatené; dhiyaḥ — mysli.

Překlad

Přednašeči pokračovali: Milý králi, jsi přímá inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua, a Jeho bezpříčinnou milostí jsi sestoupil na tuto Zemi. Proto nedokážeme tvé vznešené činnosti náležitě oslavit. Přestože ses zjevil prostřednictvím těla krále Veny, ani velcí řečníci a vypravěči, jako je Pán Brahmā a další polobozi, nedokáží tvé slavné činnosti bezezbytku popsat.

Význam

Slovo māyayā v tomto verši znamená “tvou bezpříčinnou milostí”. Māyāvādští filozofové vykládají slovo māyā ve významu “iluze” nebo “nepravda”, ale jeho další význam je “bezpříčinná milost”. Existují dva druhy māyi — yogamāyā a mahāmāyā. Mahāmāyā je expanzí yogamāyi a obě jsou různými projevy Pánových vnitřních energií. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, Pán se zjevuje prostřednictvím Svých vnitřních energií (ātma-māyayā), a proto je třeba odmítnout māyāvādské vysvětlení, že se Pán zjevuje v těle daném vnější, hmotnou energií. Pán a Jeho inkarnace jsou plně nezávislí a působením vnitřní energie se mohou zjevit kdekoliv. Král Pṛthu se sice narodil z takzvaně mrtvého těla krále Veny, ale přesto byl inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, která se zjevila prostřednictvím Pánovy vnitřní energie. Pán se může zjevit v jakékoliv rodině. Někdy se zjevuje jako inkarnace ryby (matsya-avatāra) nebo kance (varāha-avatāra). Má naprostou svobodu zjevit se působením Své vnitřní energie kdekoliv. Je řečeno, že Ananta, inkarnace Pána s nekonečně mnoha ústy, se nemůže dobrat konce Pánovy slávy, přestože ji popisuje již od nepaměti. Co potom říci o polobozích, jako je Pán Brahmā, Pán Śiva a další? Nejvyšší Pán je śiva-viriñci-nutam — polobozi jako Pán Brahmā a Pán Śiva Ho neustále uctívají. Jestliže ani polobozi nedokáží najít přiměřená slova, aby vyjádřili Pánovu slávu, co teprve říci o ostatních? Přednašeči (sūta, māgadha a další) se proto cítili nezpůsobilí o králi Pṛthuovi hovořit.

Oslavováním Pána vznešenými verši se očistíme. I když se nedokážeme k Pánu odpovídajícím způsobem modlit, naší povinností je se o to pokoušet, abychom se očistili. Není pravda, že když ani polobozi jako Pán Brahmā a Pán Śiva nedokáží přiměřeně oslavovat Pána, měli bychom se svým oslavováním přestat. Spíše — jak řekl Prahlāda Mahārāja, by měl každý oslavovat Pána podle svých schopností. Jsme-li vážní a upřímní oddaní, Pán nám dá inteligenci, jak se modlit správným způsobem.