Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.16.3

Verš

athāpy udāra-śravasaḥ pṛthor hareḥ
kalāvatārasya kathāmṛtādṛtāḥ
yathopadeśaṁ munibhiḥ pracoditāḥ
ślāghyāni karmāṇi vayaṁ vitanmahi

Synonyma

atha api — nicméně; udāra — velká; śravasaḥ — jehož sláva; pṛthoḥ — krále Pṛthua; hareḥ — Pána Viṣṇua; kalā — část úplné expanze; avatārasya — inkarnace; kathā — slova; amṛta — nektarová; ādṛtāḥ — pozorní k; yathā — podle; upadeśam — pokynu; munibhiḥ — velkými mudrci; pracoditāḥ — povzbuzení; ślāghyāni — chvályhodné; karmāṇi — činnosti; vayam — my; vitanmahi — pokusíme se šířit.

Překlad

I když tě nedokážeme oslavit přiměřeným způsobem, přesto jsme získali pro oslavování tvých činností transcendentální chuť. Pokusíme se tě oslavovat podle pokynů autoritativních mudrců a učenců. Vše, co řekneme, bude ovšem stále nepřiměřené a zcela bezvýznamné. Milý králi, jelikož jsi přímou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, všechny tvé činnosti jsou velké a chvályhodné.

Význam

Ani sebevětší odborník nedokáže přiměřeně popsat slávu Pána; nicméně ti, kdo se věnují oslavování Pánových činností, by se o to měli snažit ze všech sil. Takový pokus Nejvyšší Osobnost Božství potěší. Pán Caitanya řekl všem Svým následovníkům, aby chodili všude a kázali poselství Pána Kṛṣṇy. Základem tohoto poselství je Bhagavad-gītā, a proto je povinností kazatele studovat Bhagavad-gītu tak, jak je chápána v učednické posloupnosti a vysvětlována velkými mudrci a učenými oddanými. Měl by hovořit k lidem v souladu se svými předchůdci — sādhuem, guruem a śāstrami. Tento jednoduchý postup je nejsnadnějším způsobem, jak oslavovat Pána. Skutečnou metodu však představuje oddaná služba, neboť jejím prostřednictvím můžeme uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství již pouhými několika slovy. Bez oddané služby Pána neuspokojí ani velké množství knih. I v případě, že kazatelé hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neumějí popisovat slávu Pána, přesto mohou jít a všude žádat lidi, aby zpívali Hare Kṛṣṇa.