Skip to main content

Sloka 5

ТЕКСТ 5

Verš

Текст

āninye sva-gṛhaṁ putryāḥ
putraṁ vitata-rociṣam
svāyambhuvo mudā yukto
rucir jagrāha dakṣiṇām
нинйе сва-гха путрй
путра витата-рочишам
свйамбхуво муд йукто
ручир джагрха дакшим

Synonyma

Пословный перевод

āninye — přivedl; sva-gṛham — domů; putryāḥ — narozený dceři; putram — syn; vitata-rociṣam — velmi mocný; svāyambhuvaḥ — Manu jménem Svāyambhuva; mudā — velmi spokojený; yuktaḥ — s; ruciḥ — velký mudrc Ruci; jagrāha — ponechal si; dakṣiṇām — dceru jménem Dakṣiṇā.

нинйе — принес в; сва-гхам — свой дом; путрй — рожденного дочерью; путрам — сына; витата-рочишам — могущественного; свйамбхува — Ману по имени Сваямбхува; муд — очень довольный; йукта — с; ручи — великий мудрец Ручи; джагрха — оставил; дакшим — дочь по имени Дакшина.

Překlad

Перевод

Svāyambhuva Manu si překrásného chlapce jménem Yajña přivedl s velkou radostí domů a Ruci, jeho zeť, si ponechal dceru Dakṣiṇu.

Обрадованный Сваямбхува Ману принес домой прекрасного мальчика, нареченного Ягьей, а его зять Ручи оставил у себя дочь, Дакшину.

Význam

Комментарий

Když Svāyambhuva Manu viděl, že jeho dcera Ākūti porodila současně dceru a chlapce, byl velice šťastný. Obával se, že Ruci by mohl být zklamaný, kdyby se musel vzdát svého jediného potomka. Když se tedy dozvěděl, že spolu s chlapcem se narodilo také děvče, velmi ho to potěšilo. Ruci splnil svůj slib — syna vrátil Manuovi a ponechal si dceru, která dostala jméno Dakṣiṇā. Jedno ze jmen Pána Viṣṇua je Yajña, protože je vládcem Ved. Jméno Yajña má svůj kořen v sanskrtském yajuṣāṁ patiḥ, což znamená “Pán všech obětí”. Yajur Veda obsahuje různá pravidla obřadních úkonů pro provádění yajñī a příjemcem všech těchto yajñī je Nejvyšší Pán, Viṣṇu. Bhagavad-gītā (3.9) proto říká: yajñārthāt karmaṇaḥ — člověk má jednat, ale své předepsané povinnosti má vykonávat pouze ve prospěch Yajñi, Viṣṇua. Když nejednáme pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství neboli když nejsme zapojeni v oddané službě, obdržíme za své jednání reakce. Nezáleží na tom, zda jsou tyto reakce příznivé či nepříznivé. Pokud naše činy nejsou v souladu s touhou Nejvyššího Pána — neboli pokud nejednáme ve vědomí Kṛṣṇy — poneseme za vše zodpovědnost. Každá akce přináší reakci, ale činnosti ve prospěch Yajñi nepřinášejí žádné reakce. Když tedy děláme vše pro Yajñu, Nejvyšší Osobnost Božství, nezapleteme se do hmotných podmínek života. Ve Vedách i v Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že Vedy a védské obřady jsou určeny výhradně k tomu, abychom jejich prostřednictvím pochopili Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Od samého počátku bychom se měli snažit jednat ve vědomí Kṛṣṇy. Tím se osvobodíme od reakcí za hmotné činnosti.

Сваямбхува Ману очень обрадовался тому, что его дочь Акути родила двух детей, мальчика и девочку. Он боялся, что ему придется забрать единственного сына у своего зятя и тем самым огорчить его. Поэтому, когда он узнал, что его дочь родила мальчика и девочку, он очень обрадовался. Ручи, исполняя свое обещание, отдал мальчика Сваямбхуве Ману, а девочку, которую назвали Дакшиной, оставил у себя. Ягья — это одно из имен Господа Вишну. Его называют так потому, что Он является господином Вед. Имя Ягья происходит от слов йаджуш пати, что значит «господин всех жертвоприношений». Верховный Господь, Вишну, наслаждается всеми ягьями (жертвоприношениями), правила проведения которых описаны в «Яджур-веде». Поэтому в «Бхагавад- гите» (3.9) говорится: йаджртхт кармаа — человек должен не отказываться от деятельности, но выполнять свои обязанности только во имя Ягьи, Вишну. Когда человек действует не ради того, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога, а преследует какие-то иные цели, иначе говоря, если он не занимается преданным служением Господу, то все его действия будут иметь те или иные последствия, неважно, хорошие или плохие. Если наши поступки противоречат воле Верховного Господа, то есть если мы действуем не в сознании Кришны, то нам придется отвечать за все свои действия. Любые поступки влекут за собой какие-то последствия, кроме поступков того, кто действует во имя Ягьи. Таким образом, когда человек действует во имя удовлетворения Ягьи, Верховной Личности Бога, он не запутывается в материальных последствиях своей деятельности, ибо в Ведах и в «Бхагавад-гите» сказано, что целью совершения всех ведических обрядов и изучения Вед является постижение Верховной Личности Бога, Кришны. Берясь за какое-нибудь дело, мы должны стараться действовать в сознании Кришны — это избавит нас от последствий нашей материальной деятельности.