Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.17

Verš

maitreya uvāca
brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv
atrir brahma-vidāṁ varaḥ
saha patnyā yayāv ṛkṣaṁ
kulādriṁ tapasi sthitaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya Ṛṣi pravil; brahmaṇā — Pánem Brahmou; coditaḥ — inspirován; sṛṣṭau — ke stvoření; atriḥ — Atri; brahma-vidām — osob s duchovním poznáním; varaḥ — vůdce; saha — s; patnyā — manželkou; yayau — šli; ṛkṣam — k hoře jménem Ṛkṣa; kula-adrim — velká hora; tapasi — za účelem askeze; sthitaḥ — přebývali.

Překlad

Maitreya pravil: Když Atri Muni dostal od Pána Brahmy nařízení plodit po svatbě s Anasūyou potomstvo, vypravil se spolu se svou manželkou do údolí hory jménem Ṛkṣa, aby se tam věnoval přísné askezi.