Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.5

Verš

ye tu tvadīya-caraṇāmbuja-kośa-gandhaṁ
jighranti karṇa-vivaraiḥ śruti-vāta-nītam
bhaktyā gṛhīta-caraṇaḥ parayā ca teṣāṁ
nāpaiṣi nātha hṛdayāmburuhāt sva-puṁsām

Synonyma

ye — ti, kteří; tu — ale; tvadīya — Tvoje; caraṇa-ambuja — lotosové nohy; kośa — uvnitř; gandham — vůni; jighranti — čichají; karṇa-vivaraiḥ — prostřednictvím ušních kanálků; śruti-vāta-nītam — přenášenou vzduchem v podobě védského zvuku; bhaktyā — oddanou službou; gṛhīta-caraṇaḥ — přijímající lotosové nohy; parayā — transcendentální; ca — také; teṣām — pro ně; na — nikdy; apaiṣi — odloučen; nātha — ó můj Pane; hṛdaya — srdce; ambu-ruhāt — z lotosu; sva-puṁsām — Tvých oddaných.

Překlad

Ó můj Pane, lidé, kteří cítí vůni Tvých lotosových nohou, přenášenou vzduchem v podobě védského zvuku do uší, přijímají Tvoji oddanou službu. Nikdy neopouštíš lotos jejich srdcí.

Význam

Pro čistého oddaného neexistuje nic vyššího než lotosové nohy Pána a Pán ví, že tito oddaní si nic víc nepřejí. Tuto skutečnost zvláště zdůrazňuje slovo tu. Pán si také nepřeje být odloučen od lotosových srdcí těchto čistých oddaných. Takový je transcendentální vztah mezi čistými oddanými a Osobností Božství. Jelikož si Pán nepřeje být odloučen od jejich srdcí, je zřejmé, že jsou mu milejší než impersonalisté. Vztah čistých oddaných k Pánu se vyvíjí díky oddané službě na autentickém základě, který představuje autorita Ved. Čistí oddaní nejsou světští sentimentalisté, ale skuteční realisté, protože jejich činnosti mají podporu védských autorit; osobností, které sluchem přijaly fakta uvedená ve védské literatuře.

Velice důležité je slovo parayā. Parā bhakti neboli spontánní láska k Bohu je základem důvěrného vztahu s Pánem. Tohoto nejvyššího stádia vztahu k Pánu lze jednoduše dosáhnout nasloucháním o Něm (o Jeho jménu, podobě, vlastnostech atd.) z autentických zdrojů, jakými jsou Bhagavad-gītā a Śrīmad-Bhāgavatam, v podání čistých oddaných Pána.