Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.38

Verš

yac cakarthāṅga mat-stotraṁ
mat-kathābhyudayāṅkitam
yad vā tapasi te niṣṭhā
sa eṣa mad-anugrahaḥ

Synonyma

yat — to, co; cakartha — vykonával; aṅga — ó Brahmo; mat-stotram — modlitby ke Mně; mat-kathā — slova týkající se Mých činností; abhyudaya-aṅkitam — popisující Moji transcendentální slávu; yat — nebo to; — nebo; tapasi — v pokání; te — tvoje; niṣṭhā — víra; saḥ — to; eṣaḥ — to vše; mat — Moje; anugrahaḥ — bezpříčinná milost.

Překlad

Ó Brahmo, modlitby, jimiž jsi oslavoval Mé transcendentální činnosti, pokání, které jsi podstoupil, abys Mě pochopil a tvoje pevná víra ve Mě — to vše je třeba pokládat za Moji bezpříčinnou milost.

Význam

Když si živá bytost přeje sloužit Pánu v transcendentální láskyplné službě, Pán oddanému pomáhá v mnoha ohledech jako caitya-guru neboli duchovní mistr uvnitř, a oddaný tak může vykonávat mnoho úžasných činností, které jsou z hmotného hlediska nemožné. Milostí Pána může i neodborník skládat modlitby na úrovni nejvyšší duchovní dokonalosti. Tato duchovní dokonalost není omezena hmotnými kvalifikacemi, ale vyvíjí se na základě upřímné snahy poskytovat transcendentální službu. Dobrovolná snaha je jedinou kvalifikací pro duchovní dokonalost. Hmotné získávání majetku a vzdělání se nebere v úvahu.