Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.9

Verš

yena prajānām uta ātma-karma-
rūpābhidhānāṁ ca bhidāṁ vyadhatta
nārāyaṇo viśvasṛg ātma-yonir
etac ca no varṇaya vipra-varya

Synonyma

yena — čím; prajānām — těch, kteří se narodili; uta — jako také; ātma-karma — přisouzené zaměstnání; rūpa — podoba a tělesné rysy; abhidhānām — úsilí; ca — také; bhidām — rozdíly; vyadhatta — rozšířil; nārāyaṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; viśvasṛk — stvořitel vesmíru; ātma-yoniḥ — soběstačný; etat — všechny tyto; ca — také; naḥ — nám; varṇaya — popiš; vipra-varya — ó nejlepší z brāhmaṇů.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, prosím popiš také, jak Nārāyaṇa, stvořitel vesmíru a soběstačný Pán, stvořil různé povahy, činnosti, podoby, tělesné rysy a jména různých živých tvorů.

Význam

Situaci každé živé bytosti předurčují její přirozené sklony, které jsou vyjádřené kvalitami hmotné přírody. Její činnosti odpovídají třem kvalitám hmotné přírody, její podoba a tělesné rysy závisí na charakteru činností, které vykonává, a jméno dostává podle svých tělesných rysů. Například lidé vyšších tříd jsou bílí (śukla) a lidé nižších tříd jsou černí. Toto rozdělení na bílé a černé odpovídá bílým a černým životním povinnostem. Zbožné činy člověku umožňují narodit se v dobré a vysoce postavné rodině, být bohatý, učený a krásný. Bezbožné činy způsobují, že se člověk narodí v chudobě, neustále pociťuje nějaký nedostatek, je blázen nebo analfabet a jeho tělo je ošklivé. Vidura žádal Maitreyu, aby popsal tyto rozdíly mezi různými živými tvory, stvořenými Nārāyaṇem, Nejvyšší Osobností Božství.